Tandbehandling under fuld bedøvelse.

Det hænder, at man er så bange for tandbehandling eller hele det sundhedsmæssige behandlingssystem i det hele taget, at det er uoverskueligt at gennemføre en større tandbehandling på normal vis.

Vi er helt indforståede med dette, og vi tilbyder derfor mennesker at få foretaget deres behandling under fuld narkose – fuld anæstesi – fuld bedøvelse.

Det er afgørende for os, at denne behandling har et formål. For en del mennesker har tandbehandlingsbehovet oversteget en grænse, som de ikke selv kan overskue og føler sig i stand til at gennemføre. Men det er samtidig et ønske at kunne genoptage et normalt forløb og normale eftersyn hos deres tandlæge.
Disse mennesker kan vi hjælpe. Vi hjælper dig over den bjergtop den første behandling indebærer, men kræver til gengæld at du er motiveret til at forsøge at genoptage almindelige eftersynskontroller. Hvis vi kun kan hjælpe dig over det første bjerg, hvorefter du venter til du står foran det næste……da har vi ikke hjulpet dig!

Hvorfor stiller vi egentlig overhovedet et modkrav? Kan man ikke bare få det som man vil?

Der er en risiko ved enhver behandling, også det at blive lagt i narkose. Hvis vi skal forsvare at lægge et menneske i fuld narkose, skal det også have et formål. Vores formål er at overvinde den første store forhindring og derefter stille og roligt at arbejde mod mere normale og mindre risikable forhold.

Ved at vise dig omsorg og samvittighedsfuld behandling tror vi på at vi sammen kan nå målet.

Kontakt os for yderligere oplysninger, vi er lydhør!