Rise Above Cebu på Filippinerne

Christian Bruun Møller kommer til

Med tilgangen af tandlæge, Christian Bruun Møller, har vi på klinikken udover at have fået en yderst kompetent behandler engageret os i et velgørenhedsprojekt på Filippinerne.

Både Christian og Peter har et ønske om at gøre noget ekstra for de særligt svage og udsatte. Mennesker som lever forarmet og uden de offentlige muligheder, vi har i Danmark, skal have en håndsrækning. Til opfyldelse af dette mål kom Christian med en løsning.

Christian fortæller:

”I foråret 2009 kom jeg i kontakt med en forening på Filippinerne, som hver sommer arrangerer en to-ugers Dental Mission. Jeg havde flere gange før tænkt, at det kunne være spændende at bruge mit fag og håndværk til velgørende arbejde, men jeg havde endnu ikke fundet den rette organisation. Den fandt jeg nu.”

Foreningen Rise Above Cebu beskæftiger sig ikke kun med tænder, men er en organisation, som er styret af et dansk par, som er bosiddende i Filippinerne. Parret laver hele året rundt forskellige former for velgørenhed.

Formålet med deres arbejde er primært at bekæmpe fattigdom, og at gøre folk i stand til at forsørge sig selv. Hovedtanken bag arbejdet er, at uddannelse er den eneste vej frem, hvis folk skal være i stand til at få en bedre tilværelse og senere klare sig selv.

filippinerne web

Filippinerne har en glimrende offentlig folkeskole, men problemet er, at der i skolerne er et fravær på ca. 60%. Heraf skyldes 80% af fraværet tandsmerter.

Det er her vores Dental Missions kommer ind i billedet. Ved at bekæmpe tandsmerter på hovedsageligt børn og unge, kan vi være med til at nedbringe fraværet og på den måde bidrage til, at flere får den nødvendige uddannelse.

Vores Dental Mission

Christian præsenterede Rise Above Cebu projektet for Peter i januar 2011, og der blev lagt en plan for, hvordan klinikken kunne bidrage bedst muligt til det velgørende arbejde. Således tog Christian af sted i juli 2011 med bl.a. materialer fra klinikken i Danmark til brug på lokationerne på Filippinerne. Christian fortsætter:

”Under vores Dental Missions arbejder vi typisk på tre forskellige lokationer, som alle er nøje udvalgt af foreningen. Det er typisk meget fattige områder på og omkring lossepladser eller i små fiskersamfund. I juli 2011 var vi 11 tandlæger og tandlægestuderende fra Sverige, Danmark og England afsted, og vi behandlede i alt 1407 patienter med godt 2600 behandlinger på 9 dage. Materialerne medbragt fra bl.a. danske klinikker fik en god anvendelse.

Vi har et meget stort setup med hensyn til udstyr og ”tandlægestole”, og der går desværre meget tid med at flytte alt udstyret rundt, samt sætte op og pakke sammen. Men det betyder også, at vi er den eneste Dental Mission, som udfører alt fra tandrensninger til fyldninger, tandfjernelser og protesearbejde. For første gang i år, havde vi en tekniker fra Esbjerg Dental, Thomas, med, som var i stand til at lave proteseudvidelser samt mindre smileproteser.”

Thomas fra Esbjerg Dental, var så begejstret for projektet, at han næste år vil tage endnu en teknikker med på missionen for derved at kunne udføre endnu flere behandlinger.

På klinikken har vi besluttet, at der i forbindelse med renoveringen i august 2011 vil blive doneret en fuldtfunktionsdygtig tandlægestol til det kommende projekt på Filippinerne. Der skal oprettes en fast tandklinik, hvor stolen skal anvendes og bidrage til muligheden for dagligt at kunne servicere smerteplagede filippinere.

Hvis projektet vækker lidt ekstra nysgerrighed hos dig, kan du se mere på Rise Above Cebus hjemmeside

Tandlæge Christian Bruun Møller forlod klinikken i 2013 med henblik på at forfølge hans store interesse indenfor endodonti. Klinikken og mange patienter har sat pris på ham og glædet sig over hans selskab og arbejde. God vind fremover til ham!